برچسب: اصولگرایان

اپوزیسیون‌ نمایی حامیان دولت برای سال ۱۴۰۰ – مالتی سرچ 0

اپوزیسیون‌ نمایی حامیان دولت برای سال ۱۴۰۰ – مالتی سرچ

سعید همتی در روزنامه جوان نوشت: نزدیک به ۱۰۰ روز از روی کارآمدن دولت دوازدهم در مسند امور می‌گذرد و فقدان تحرک لازم و اراده کافی برای مرتفع کردن مشکلات مردمی و تحقق شعارهای...