برچسب: نوید محمدزاده

نوید محمدزاده، شمایل یک نسل سرخورده آرزو به دل – مالتی سرچ 0

نوید محمدزاده، شمایل یک نسل سرخورده آرزو به دل – مالتی سرچ

روزنامه سازندگی – کریم نیکونظر: بعدِ سه دهه، سینمای ما شمایل تازه ای پیدا کرده است، شمایلی که به شکل غریبی متفاوت است با نمونه های قبل خودش، با تمام «جوان اول»های سینمای ایران...